Chronic Urticaria and Angioedema Follow-up Outpatient Clinic

Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı’nda her perşembe günü Kronik Ürtiker/Anjioödem hastalarımız için “Chronic Urticaria and Angioedema Follow-up Outpatient Clinic” hizmet vermektedir. Poliklinik muayeneleri perşembe günü saat:08:40-12:00 / 13:00-15:40 arasında yapılmaktadır.