Engellilik ve Çözger Sağlık Kurulu İşlemleri

0224 552 05 90

Erişkin Engelli ve Çocuklar İçin Özel Gereksinim (ÇÖZGER)

Erişkinler için Engellilik Sağlık Kurulu Raporu

Erişkinler için Engellilik Sağlık Kurulu Raporu Nedir?

Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporu: Engellilik Sağlık Kurulu tarafından hazırlanan, kişilerin engel ve sağlık durumlarını belirten belgedir.

Erişkinler için Engellilik Sağlık Kurulu Raporu hangi amaçlar için kullanılır?

Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporu şu amaçlar için kullanılabilir:

 • Engelli kimlik kartı
 • Evde bakım ücreti
 • Sosyal bakım haklarından yararlanmak
 • Engelli kadrosundan işe girmek
 • Vergi indirimi (sigortalı çalışanlar, engelli emekliliği)
 • 2022 sayılı kanun gereğince maaş bağlanması
 • ÖTV indiriminden faydalanmak
 • İşitme cihazı, ortez- protez, tekerlekli sandalye vb.

Erişkinler için Engellilik Sağlık Kurulu Raporu Başvurusu Nasıl Yapılır?

Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporu başvuruları için 0224 552 05 90 numaralı telefondan mesai saatleri içerisinde (08:00/17:00) arayarak, randevu alınmalıdır. Rapor başvurusu için oluşturulan randevu günü ve saatinde, hasta bizzat, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ile birlikte ‘’Engellilik ve ÇÖZGER Sağlık Kurulu’’ birimine gelmelidir.Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı yanında bulunmayan hastaların başvuruları alınamayacaktır.

Hastanın fotoğrafı çekileceği için başvuruya mutlaka kendisinin gelmesi gereklidir.

Hasta işlemlerini yürütemeyecek durumda ise; yanında birinci dereceden yakını Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ile birlikte gelmelidir. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı yanında bulunmayan hasta yakının, hasta ile ilgili rapor işlemlerini yürütmesi mümkün olamayacaktır.

Erişkinler için Engellilik Sağlık Kurulu Raporu başvurusu için getirilmesi gereken evraklar nelerdir?

Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporu başvurusu için getirilmesi gereken evraklar şunlardır:

 • Hastanın eski raporu var ise, eski raporundan bir fotokopi getirilmesi gereklidir.
 • Hastanın vasisi var ise, vasi tayini kararından bir fotokopi getirilmesi gereklidir.
 • Hastalıklarına dair tıbbi belgeler var ise [epikriz raporları, patoloji raporu, MR (emar) raporları, son bir yıla ait kullandığı ilaçların çıktısı (eczaneden) vb.] getirilmesi gereklidir.
 • Kurumdan (bakım evleri) gelen hastalar için işlemlerini yürütecek personel, görevlendirme yazısı ve Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ile birlikte gelmesi gereklidir. Görevlendirme yazısı ve Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı yanında bulunmayan personelin, hastalar ile ilgili rapor işlemlerini yürütmesi mümkün olamayacaktır.
 • Resmi kurum [Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Vergi Dairesi, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kaymakamlıklar] sevki ile gelen hastaların, Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’ne yazılmış olan sevk yazısı ile birlikte gelmeleri gereklidir. Sevk yazısı yanında olmayan hastaların başvuruları alınamayacaktır.

Daha önce oluşturulan Erişkinler için Engellilik Sağlık Kurulu Raporuna itiraz edilmesi halinde il sağlık müdürlüğü tarafından hastanemize sevk edilen hastaların başvurusu nasıl yapılır?

Daha önce oluşturulmuş Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporu’na itiraz edilmesi sonucunda, İl Sağlık Müdürlüğü’nün sevk yazısı, Merkez Müdürlüğü’müze ulaştığında kişiler, tarafımızdan aranarak başvuru randevusu oluşturulacaktır.

Erişkinler için Engellilik Sağlık Kurulu Raporu ücretli midir?

Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporu, rapor sonucunun ‘’ %0’’ çıkması durumunda ücretlidir. Ancak rapor sonucu %1 ve üzeri olması durumunda, rapor ücreti talep edilmeyecektir.

Rapor sonucu “%0” çıkan raporlar için, Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Usul ve Esaslarına göre belirlenen rapor ücreti kişiden talep edilecektir. Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporu için başvuran kişilere “Engelli Sağlık Kurulu Raporu Ücretlendirmesi Bilgilendirme ve Onam Formu’’ imzalatılarak bilgilendirilecektir.

Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER)

Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER) nedir?

Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER): Çözger Sağlık Kurulu’nca hazırlanan çocuğun özel gereksinimlerini belirten belgedir.

Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER) hangi amaçlar için kullanılır?

Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER) şu amaçlar için kullanılabilir:

 • Özel eğitim almak için
 • Engelli kimlik kartı
 • Evde bakım ücreti
 • Vergi indirimi
 • Sosyal bakım haklarından yararlanmak
 • 2022 sayılı kanun gereğince maaş bağlanması
 • Ötv indiriminden faydalanmak
 • İşitme cihazı, ortez- protez, tekerlekli sandalye vb.

Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER) başvurusu nasıl yapılır?

Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER) başvuruları için 0224 552 05 90 numaralı telefondan mesai saatleri içerisinde (08:00/17:00) arayarak, randevu alınmalıdır. Rapor başvurusu için oluşturulan randevu günü ve saatinde, hasta bizzat, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ile birlikte ‘’Engellilik ve ÇÖZGER Sağlık Kurulu’’ birimine gelmelidir.Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı yanında bulunmayan hastaların başvuruları alınamayacaktır.

 • Hastanın fotoğrafı çekileceği için başvuruya mutlaka kendisinin gelmesi gereklidir.
 • 18 yaş altı çocuk hastaların başvuru işlemleri için, çocuk hastaların yanında birinci dereceden yakını (var ise vasisi)

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ile birlikte gelmelidir. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı yanında bulunmayan hasta yakının, hasta ile ilgili rapor işlemlerini yürütmesi mümkün olamayacaktır.

Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER) başvurusu için getirilmesi gereken evraklar nelerdir?

Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER) başvurusu için getirilmesi gereken evraklar şunlardır:

 • Hastanın eski raporu var ise, eski raporundan bir fotokopi getirilmesi gereklidir.
 • Hastanın vasisi var ise, vasi tayini kararından bir fotokopi, anne-baba ayrı ise velayet evrakından bir fotokopi getirilmesi gereklidir.
 • Hastalıklarına dair tıbbi belgeler var ise [epikriz raporları, patoloji raporu, MR (emar) raporları, son bir yıla ait kullandığı ilaçların çıktısı (eczaneden) vb.] getirilmesi gereklidir.
 • Kurumdan (bakım evleri) gelen hastalar için işlemlerini yürütecek personel, görevlendirme yazısı ve Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ile birlikte gelmesi gereklidir. Görevlendirme yazısı ve Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı yanında bulunmayan personelin, hastalar ile ilgili rapor işlemlerini yürütmesi mümkün olamayacaktır.
 • Resmi kurum [Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Vergi Dairesi, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kaymakamlıklar] sevki ile gelen hastaların, Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’ne yazılmış olan sevk yazısı ile birlikte gelmeleri gereklidir. Sevk yazısı yanında olmayan hastaların başvuruları alınamayacaktır.

Daha önce oluşturulan Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporuna (ÇÖZGER) itiraz edilmesi halinde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hastanemize sevk edilen hastaların başvurusu nasıl yapılır?

Daha önce oluşturulmuş Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu’na itiraz edilmesi sonucunda, İl Sağlık Müdürlüğü’nün sevk yazısı, Merkez Müdürlüğü’müze ulaştığında kişiler tarafımızdan aranarak başvuru randevusu oluşturulacaktır.

Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER) ücretli midir?

Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu sonucunun ‘’ Özel Gereksinimi Yoktur’’ olarak çıkması durumunda ücretlidir. Ancak rapor sonucunda Özel gereksinimi olduğuna karar verilen raporlar için, rapor ücreti talep edilmeyecektir.

Rapor sonucu ‘’Özel Gereksinimi Yoktur’’ olarak çıkan raporlar için, Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Usul ve Esaslarına göre belirlenen rapor ücreti, adına rapor düzenlenen kişinin 18 yaş altı çocuk hasta olması durumunda birinci derece yakınından (varsa vasisinden) talep edilecektir. Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu’na başvuran hastanın birinci dereceden yakınına (var ise vasisine) “Engelli Sağlık Kurulu Raporu Ücretlendirmesi Bilgilendirme ve Onam Formu’’ imzalatılarak; bilgilendirilecektir.

Erişkinler İçin Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu

Erişkinler İçin Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu nedir?

Erişkinler İçin Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu: Engellilik Sağlık Kurulu tarafından terör, kaza ve yaralanmalar için düzenlenen, terör ve kazaya ilişkin oran belirtir rapordur.

Erişkinler İçin Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu hangi amaçlar için kullanılır?

Erişkinler İçin Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu sigorta şirketinden tazminat almak gibi amaçlar için kullanılabilir.

Erişkinler İçin Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu başvurusu nasıl yapılır?

Erişkinler İçin Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu başvuruları için 0224 552 05 90 numaralı telefondan mesai saatleri içerisinde (08:00/17:00) arayarak, randevu alınmalıdır. Rapor başvurusu için oluşturulan, randevu günü ve saatinde, hasta bizzat, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ile birlikte ‘’Engellilik ve ÇÖZGER Sağlık Kurulu’’ birimine gelmelidir. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı yanında bulunmayan hastaların başvuruları alınamayacaktır.

 • Hastanın fotoğrafı çekileceği için başvuruya mutlaka kendisinin gelmesi gereklidir.
 • Hasta işlemlerini yürütemeyecek durumda ise; yanında birinci dereceden yakını Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ile birlikte gelmelidir. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı yanında bulunmayan hasta yakının, hasta ile ilgili rapor işlemlerini yürütmesi mümkün olamayacaktır.

Erişkinler İçin Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu başvurusu için getirilmesi gereken evraklar nelerdir?

Erişkinler İçin Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu başvurusu için getirilmesi gereken evraklar şunlardır:

 • Hastanın vasisi var ise, vasi tayini kararından bir fotokopi getirilmesi gereklidir.
 • Kişinin kaza ve yaralanma sonrasında ilk gittiği hastane Devlet Hastanesi ise epikriz raporu, Üniversite Hastanesi ise adli rapor veya anamnez kayıtlarının getirilmesi gereklidir.
 • Hastalıklarına dair tıbbi belgeler var ise [epikriz raporları, patoloji raporu, MR (emar) raporları, son bir yıla ait kullandığı ilaçların çıktısı (eczaneden) vb.] getirilmesi gereklidir.
 • Kaza ve yaralanma sonrasında düzenlenen olay yeri kaza tespit tutanağının getirilmesi gereklidir.
 • Trafik kazaları için sigorta şirketinden veya mahkemeden, Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’ne yazılmış olan resmi yazının mutlaka getirilmesi gereklidir.
 • İş kazaları için mahkemeden Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’ne yazılmış olan resmi yazının mutlaka getirilmesi gereklidir.

Erişkinler için terör, kaza ve yaralanmaya bağlı durum bildirir sağlık kurulu raporu ücretli midir?

Erişkinler İçin Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporları ücretlidir. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Usul ve Esaslarına göre belirlenen rapor ücreti kişiden talep edilecektir. Erişkinler İçin Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu için başvuran kişilere “Engelli Sağlık Kurulu Raporu Ücretlendirmesi Bilgilendirme ve Onam Formu’’ imzalatılarak; bilgilendirilecektir.

Çocuklar İçin Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu

Çocuklar İçin Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu nedir?

Çocuklar İçin Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu: ÇÖZGER Sağlık Kurulu tarafından terör, kaza ve yaralanmalar için düzenlenen, terör ve kazaya ilişkin özel gereksinim düzeyini belirtir rapordur.

Çocuklar İçin Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu hangi amaçlar için kullanılır?

Çocuklar İçin Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu sigorta şirketinden tazminat almak gibi amaçlar için kullanılabilir.

Çocuklar İçin Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu başvurusu nasıl yapılır?

Çocuklar İçin Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu başvuruları için 0224 552 05 90 numaralı telefondan mesai saatleri içerisinde (08:00/17:00) arayarak, randevu alınmalıdır. Rapor başvurusu için oluşturulan, randevu günü ve saatinde, hasta bizzat, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ile birlikte ‘’Engellilik ve ÇÖZGER Sağlık Kurulu’’ birimine gelmelidir. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı yanında bulunmayan hastaların başvuruları alınamayacaktır.

 • Hastanın fotoğrafı çekileceği için başvuruya mutlaka kendisinin gelmesi gereklidir.
 • 18 yaş altı çocuk hastaların başvuru işlemleri için, çocuk hastaların yanında birinci dereceden yakını (var ise vasisi) Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ile birlikte gelmelidir. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı yanında bulunmayan hasta yakının, hasta ile ilgili rapor işlemlerini yürütmesi mümkün olamayacaktır.

Çocuklar İçin Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu başvurusuna gelirken getirilmesi gereken evraklar nelerdir?

Çocuklar İçin Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu başvurusu için getirilmesi gereken evraklar şunlardır:

 • Hastanın vasisi var ise, vasi tayini kararından bir fotokopi, anne-baba ayrı ise velayet evrakından bir fotokopi getirilmesi gereklidir.
 • Kişinin kaza ve yaralanma sonrasında ilk gittiği hastane Devlet Hastanesi ise epikriz raporu, Üniversite Hastanesi ise adli rapor veya anamnez kayıtlarının getirilmesi gereklidir.
 • Kaza ve yaralanma sonrasında düzenlenen olay yeri kaza tespit tutanağının getirilmesi gereklidir.
 • Hastalıklarına dair tıbbi belgeler var ise [epikriz raporları, patoloji raporu, MR (emar) raporları, son bir yıla ait kullandığı ilaçların çıktısı (eczaneden) vb.] getirilmesi gereklidir.
 • Trafik kazaları için sigorta şirketinden veya mahkemeden, Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’ne yazılmış olan resmi yazının mutlaka getirilmesi gereklidir.
 • İş kazaları için mahkemeden Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’ne yazılmış olan resmi yazının mutlaka getirilmesi gereklidir.

Çocuklar için terör, kaza ve yaralanmaya bağlı durum bildirir sağlık kurulu raporu ücretli midir?

Çocuklar İçin Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporları ücretlidir.

Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Usul ve Esaslarına göre belirlenen rapor ücreti, adına rapor düzenlenen kişinin 18 yaş altı çocuk hasta olması durumunda birinci derece yakınından (varsa vasisinden) talep edilecektir. Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu’na başvuran hastanın birinci dereceden yakınına (var ise vasisine) “Engelli Sağlık Kurulu Raporu Ücretlendirmesi Bilgilendirme ve Onam Formu’’ imzalatılarak; bilgilendirilecektir.