Hasta Hakları nelerdir?

BUÜ-SUAM size aşağıda açıklanan haklarınızı sağlamaktadır. Sağlık görevlileri ve diğer çalışanlarımız, haklarınızın bilincinde olup size saygıyla hizmet sunarlar.

Haklarınız:
BUÜ-SUAM.’da size mümkün olan en iyi tedavi ve hizmet verilmektedir. Burada hasta olarak siz;
• Saygın bir hizmet almak,
• Hastanede yattığınız süre içerisinde hastalığınızla, tedavinizle ve aldığınız hizmetle ilgili tüm bilgilerin gizli kalmasını istemek,
• Tedavinizden sorumlu doktor ve yardımcı sağlık personelini öğrenmek,
• Durumunuz hakkında bilgi için talepte bulunmak ve anlayabileceğiniz bir şekilde buna ulaşmak,
• Tedavinizle ilgili kararlara katılmak,
• İstediğinizde tedaviyi reddetme ve/veya durdurma hakkını kullanmak,
• Hasta dosyanız içindeki tüm bilgilere ulaşabilmek,
• Ağrınız olursa giderilmesi ile ilgili tedavi girişimlerinde söz sahibi olmak,
• Kültürel, dini inanç ve ruhsal durumunuza saygı gösterilmesini beklemek,
• Klinik inceleme ve/veya bilimsel araştırmalara katılmayı kabul veya reddetmek,
• Faturanızı gözden geçirmek ve bununla ilgili olan sorunlarınız için bir açıklama istemek,
• BUÜ-SUAM.’da hizmet aldığınız süre içersinde bir hasta olarak yaşamış olduğunuz deneyimlerle ilgili veya klinik/hastane yönetimi ve sağlık personeli ile ilgili endişelerinizi çekinmeden anlatmak veya şikayetlerinizi bildirmek,
• Hasta Hakları ve Halkla İlişkiler Birimine bizzat başvurarak yada hastane içerisindeki Memnuniyet, Dilek ve Şikayet Kutularında bulunan BUÜ-SUAM Hastane İşleyişine Yönelik Şikayet ve Dilek Formlarını doldurarak şikayet ve sorularınıza cevap alabilme hakkına sahipsiniz.
• Öneri ve şikayetleriniz için suam@uludag.edu.tr adresinden bize ulaşabilirsiniz.
• BUÜ-SUAM’da işitsel ve görsel mahremiyet hakkına sahipsiniz.