Tanıtım

Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi 2547 Sayılı Yasanın 7. maddesinin d-2 fıkrasına istinaden Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 19 Ağustos 1982 tarih ve 82/216 sayılı onay yazısı ile Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkez olarak kurulmuştur.  Hastanemiz,  Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin uygulamaları ile kamuya yönelik sağlık hizmeti vermekte ve bilimsel araştırmalar yapmaktadır.

Hastane binaları A,B,C bloklarından oluşmaktadır. A bloklarında poliklinikler, görüntüleme birimleri ve radyasyon onkolojisi; B bloklarında klinikler ve C bloklarında acil servis,  yoğun bakımlar, doğumhane ve ameliyathaneler bulunmaktadır. Afet Hastanesi Binası 2010 yılında tamamlanmış ve D blok olarak Göz Hastalıkları birimi olarak hizmet vermektedir. 2015 yılında Çocuk Hematoloji Onkoloji hizmet binasının da eklenmesiyle kapalı kullanım alanı, toplam 165.543.00 m2 ye ulaşmıştır.

Hastanemizde 44 tıbbi birim ile bunlara bağlı 38 alt birim, eğitim ve araştırma faaliyetleriyle birlikte sağlık hizmetlerini sürdürmektedir. Akademik tıbbi kadrosu;  179 Profesör, 71 Doçent, 17 Dr. Öğretim Üyesi, 38 Öğretim Görevlisi, 784 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 1089 kişiden oluşmaktadır. Hemşire, teknisyen, diyetisyen, fizyoterapist, yardımcı sağlık personeli ve diğer idari personel olarak 2621 kişi ile gelişmiş tıp teknolojilerine sahip çağdaş tanı ve tedavi üniteleri ile hastalarımıza hizmet sunulmaktadır.

24 saat acil sağlık hizmetlerini bünyesinde toplayan, ileri tıp uygulamalarına sahip olan merkezimizde günde ortalama 6000 hastaya poliklinik hizmet verilmektedir. Hastanemiz 904 klinik ve yoğun bakım yatak kapasitesi ile yılda ortalama 37000 hastanın yatarak tedavisini sağlamaktadır.

Merkezimizin karaciğer nakli, böbrek nakli, kalp nakli ve çocuk-erişkin kemik iliği nakli ünitelerinde hastalarımızın nakil işlemleri titizlikle ve başarılı bir şekilde gerçekleştirilmektedir.