İstatistikler

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
   Mevcut Yatak Sayısı 896 896 896 900 900 900 900
   Poliklinik Hasta Sayıları 1.261.835 1.323.679 1.402.028 929.169 1.122.943 1.297.911 1.422.498
   Yatan Hasta Sayısı 43.407 43.354 41.709 33.906 35.983 36.879 40.208
   Taburcu Olan Hasta Sayısı 43.397 43.611 40.909 33.118 35.432 36.504 39.475
   Ölen Hasta Sayısı 1.342 1.216 1.154 1.380 1.049 999 1.125
   Yatılan Gün Sayısı 298.968 289.940 290.337 247.100 252.411 261.893 278.393
   Ortalama Kalış Gün Sayısı 5,10 4,8 6,0 6,0 6,0 6,4 6,5
   Yatak İşgal Oranı 93,3 89,90 95,00 84,50 88,1 86,8 83,7
   Yapılan Ameliyat Sayısı 31.151 32.310 36.216 26.706 28.241 25.194 28.303
   Normal Doğum Sayısı 357 361 347 256 293 324 361
   Sezeryan 642 629 631 527 501 514 518