İstatistikler

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
   Mevcut Yatak Sayısı 870 896 896 896 900 900 900
   Poliklinik Hasta Sayıları 1.206.742 1.261.835 1.323.679 1.402.028 929.169 1.122.943 1.297.911
   Yatan Hasta Sayısı 47.770 43.407 43.354 41.709 33.906 35.983 36.879
   Taburcu Olan Hasta Sayısı 47.717 43.397 43.611 40.909 33.118 35.432 36.504
   Ölen Hasta Sayısı 1.792 1.342 1.216 1.154 1.380 1.049 999
   Yatılan Gün Sayısı 326.643 298.968 289.940 290.337 247.100 252.411 261.893
   Ortalama Kalış Gün Sayısı 4,90 5,10 4,8 6,0 6,0 6,0 6,4
   Yatak İşgal Oranı 90,2 93,3 89,90 95,00 84,50 88,1 86,8
   Yapılan Ameliyat Sayısı 29.841 31.151 32.310 36.216 26.706 28.241 25.194
   Normal Doğum Sayısı 459 355 347 340 253 292 320
   Müdahaleli Doğum Sayısı 35 2 14 7 3 1 4