Eski Başhekimlerimiz

?

Prof. Dr. Ahmet Karaman

17.07.1989 -

Prof. Dr. Hamdi Aytekin

?

Prof. Dr. H. Ali Sönmezler

?

Prof. Dr. Ayhan Kızıl

13.05.1985 - 17.09.1987

Prof. Dr. Turgut Özeke

17.09.1987 -

Prof. Dr. Münir Kerim Karakaya

?

Prof. Dr. Mehmet Şakir Küçükkömürcü

- 12.03.1990

Prof. Dr. Mehmet İsmet Taşdelen

1948’de Samsun’da doğdu. 1966’da Kabataş Erkek Lisesi’ni, 1972’de İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’ni bitirdi. 1974 yılında U.U Tıp Fakültesi’nde göreve başladı. Genel Şirurji ihtisasını 1980 yılında U.Ü. Tıp Fakültesi’nde tamamladı. 1986’da Yardımcı Doçent, 1988’de Doçent, 1994’de Profesör unvanlarını aldı.

12.03.1990 - 21.09.1992

Prof. Dr. Medet Mete Cengiz

1946’da Diyarbakır’da doğdu, ilk ve ortaöğrenimini Diyarbakır’da lise son sınıfı da American Field Service (AFS) bursu ile Amerika’da; 1971 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. 1976’da aynı Üniversitede Genel Cerrahi ihtisasını tamamladı. 1977 yılında geldiği Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Göğüs Kalp Damar Cerrahisi ihtisasını 1980 yılında tamamladı. 1980-1982 yılları arasında Amerika’da ve Kanada’da çalıştı. 1982 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı’na Yardımcı Doçent olarak atandı. 1984’de Doçent, 1991’de Profesör unvanlarını aldı. 

29.09.1992 - 04.11.1995

Prof. Dr. Kaya Aksoy

1951 yılında Sivas’ta doğdu. 1968 yılında Ankara Atatürk Lisesi’ni, 1974 yılında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. 1977 yılında UÜTF’de göreve başladı ve 1979 yılında Nöroşirurji uzmanlığını tamamladı. 1984’te Yrd. Doç., 1988’de Doçent ve 1992’de Profesör unvanlarını kazandı. 2006 yılından bu yana Acıbadem Bursa Hastanesi’nde çalışmaktadır

04.11.1995 - 13.10.1997

Prof. Dr. Muammer Doygun

1951 yılında Niğde’de doğdu. 1969 yılında Bursa Erkek Lisesi’nı, 1977 yılında Bursa Tıp Fakültesi’ni bitirdi. Nöroşirurji ihtisasını 1983 yılında aynı fakültede tamamladı. 1987’de Yrd. Doç., 1992’de Doçent ve 1999’da Profesör unvanlarını kazandı. 

13.10.1997 - 10.06.1998

Prof. Dr. Mahmut Yavuz

1960 yılında Karaman’da doğdu. 1977’de Karaman Lisesi’ni, 1984’de Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. İç Hastalıkları uzmanlığını aynı üniversitede 1990 yılında, Nefroloji üst uzmanlığını 1994’te tamamladı, 1993’te Yrd. Doç., 1995’te Doçent ve 2001’de Profesör unvanlarını aldı.

10.06.1998 - 14.12.1998

Prof. Dr. Kayıhan Pala

1964’te Erzincan’da doğdu. Bursa Erkek Lisesi’ni, 1988’de Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. Zorunlu hizmetini 1988-1990 yıllarında Rize merkez Muradiye Sağlık Ocağı’nda yerine getirdi. 1997 yılında Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsündeki Halk Sağlığı doktorasını bitirdi. 2000’de Yardımcı Doçent, 2004’de Doçent ve 2010’da Profesör unvanlarını aldı.

14.12.1998 - 27.09.1999

Prof. Dr. İbrahim Hakkı Bora

1956 yılında İstanbul’da doğdu. 1973’de Pertevniyal Lisesi’ni, 1979’da Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. Nöroloji ihtisasını aynı üniversitede 1983 yılında tamamladı. 1994 yılında Profesör unvanını aldı.

27.09.199 - 04.10.2000

Prof. Dr. Hilmi Selçuk Küçükoğlu

1953 yılında Mersin’de doğdu. 1972 yılında Tarsus Amerikan Lisesi’ni, 1978’de Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ihtisasını aynı fakültede 1982 yılında tamamladı. 1979 yılında UÜTF’de göreve başladı. 1992’de Profesör unvanını aldı.

04.10.2000 - 07.03.2007

Prof. Dr. Osman Manavoğlu

İstanbul Tıp Fakültesi’ni bitirdi. 1974 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde göreve başladı. 1978 yılında Uludağ Üniversitesinde İç Hastalıkları uzmanlığını, 1995’de Hematoloji üst uzmanlığını tamamladı. 1982’de Yardımcı Doçent, 1987’de Doçent ve 1992’da Profesör unvanlarını aldı.

07.03.2007 - 06.08.2008

Prof. Dr. Kayıhan Pala

1964’te Erzincan’da doğdu. Bursa Erkek Lisesi’ni, 1988’de Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. Zorunlu hizmetini 1988-1990 yıllarında Rize merkez Muradiye Sağlık Ocağı’nda yerine getirdi. 1997 yılında Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsündeki Halk Sağlığı doktorasını bitirdi. 2000’de Yardımcı Doçent, 2004’de Doçent ve 2010’da Profesör unvanlarını aldı.

06.08.2008 - 18.08.2008

Prof. Dr. Selim Giray Nak

1961’de Istanbul-Üsküdarda doğdu. 1977’de Bursa Cumhuriyet Lisesi’ni, 1984’de Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. 1990 yılında aynı üniversitede İç Hastalıkları ihtisasını 1996 da da Gastroenteroloji ihtisasını tamamladı. 1992’de Yardımcı Doçent, 1998’de Doçent ve 2005’de Profesör unvanlarını aldı.

18.08.2008 - 28.03.2011

Prof. Dr. Macit Gülten

1960 yılında Kemaliye’de doğdu. Erzurum Lisesinden ve 1984’ de İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1984-1986 yılları arasında zorunlu hizmetini Beytüşşebap ilçesi Merkez Sağlık Ocağında yaptı. 1986 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nda başladığı İç Hastalıkları ihtisasını 1991 yılında tamamlayarak İç Hastalıkları Uzmanı oldu. Aynı anabilim dalının Gastroenteroloji Bilim Dalında 1991 yılında Gastroenteroloji üst ihtisasına başladı, 1993 yılında Yardımcı Doçent oldu. 1995 de Gastroenteroloji üst ihtisasımı tamamladı. 1997 yılında Doçent, 2003 yılında Profesör unvanı aldı.

28.03.2011 - 27.04.2015

Prof. Dr. Tahsin Yakut

1960’da doğdu. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. 2002 yılında Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbı Biyoloji Anabilim Dalında doktorasını tamamladı. 2006’da Yrd. Doç., 2007’de Doçent ve 2012’de Profesör unvanlarını aldı.

27.04.2015 - 17.06.2015

Prof. Dr. Selim Gürel

17.06.2015 - 16.11.2018

Doç. Dr. Yakup Canıtez

Dr. Yakup Canıtez, Türk Toraks Derneğinin (TTD) 2005 yılından beri üyesidir. 2002 yılında Çocuk Alerji yan dal uzmanlığı, 201C yılında ise Çocuk Göğüs Hastalıkları yan dal uzmanlığı belgesini almıştır. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde Çocuk Alerji Bilim Dalı bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Göğüs Hastalıklar ünitesinde 1999 yılından beri görev yapmaktadır. Güncel Pediatri Dergisi Editörlüğü görevine devam etmektedir.

16.11.2018 - 06.05.2019

Prof. Dr. Levent Özdemir

06.05.2019 - 16.06.2023

Prof. Dr. Rıdvan Ali

16.06.2023 -

Prof. Dr. Halil Sağlam

Sivas ili Doğanşar ilçesi Kabaçam Köyü’nde 17.09.1966’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İzmit’te tamamladı.  Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden (İngilizce) 1992 yılında mezun olarak “doktor” ünvanı aldı. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında 1993-1998 yılları arasında araştırma görevlisi olarak çalışarak “Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı” oldu. Aynı fakültenin Çocuk Endokrinolojisi ve Metabolizma Bilim Dalında 1999-2002 yılları arasında yan dal araştırma görevlisi olarak çalıştıktan sonra Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı ve Çocuk Metabolizma ve Beslenme Uzmanı” ünvanlarını aldı. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında Öğretim Üyesi olarak çalışmalarını sürdürüp 2004 yılında Yardımcı Doçent, 2009 yılında Doçent ve 2018 yılında Profesör ünvanlarını aldı.