Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi Sigara Bırakma Polikliniği

Polikliniğimiz 10 Ağustos 2020 yılında açıldı. Açıldığı günden beri gerek ilk başvuru gerekse kontrol muayenelerine yönelik hizmet vermekte olup pandemi döneminde de hizmet vermeye devam edilmiştir. Polikliniğimiz açılırken iki amaca yönelik planlanmıştır. Bir yandan vatandaşımıza sigara bırakma hizmeti sunarken diğer yandan yetiştirdiğimiz aile hekimliği uzmanları ve tüm hekim adaylarımızın bu konuda eğitim alarak farkındalığın artması ve toplumsal bilincin oluşmasına katkı sağlamaktır.

Sigara kullanımını bırakan kişilerde en riskli dönem bıraktıktan sonraki ilk 3 aydır. Bu nedenle hastalar ilk 3 ay yakın takip edilmektedirler. Toplamda 7 görüşme (beşi ilk 3 ayda olacak şekilde) yapılmakta, kontrol muayenesine gelemeyen hastalarımızı arayarak telefon vizitleri yapılmaktadır. Ayda ortalama yaklaşık 50 telefon viziti yapılmaktadır.

Polikliniğimizin 3 aylık başarı oranı %45 civarındadır ki bu oran dünya genelinde sigara bırakma tedavileri için iyi bir orandır.

Sigara Bırakma Polikliniğimizde tedavi hizmetleri Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Tütün ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele Dairesi Başkanlığı ve ALO 171 Sigara Bırakma Danışma hattı ile iş birliği içinde yürütülmektedir. Polikliniğimiz Tütün Bağımlılığı Tedavi İzlem Sistemi (TUBATIS)’e kayıtlıdır ve tedavi başladığımız hastalarımız ilaçlarını ücretsiz olarak İlçe Sağlık Müdürlüklerine bağlı Toplum Sağlığı Merkezlerinden alabilmektedirler.

Polikliniğimiz randevu ile hizmet vermektedir.

Sigara Bırakma Polikliniği için 171 veya (224) 295 42 18 numaralı telefonu direk arayarak randevu alabilirsiniz.