Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde benimsenen Çocuk Hakları Sözleşmesi, ülkemizde 2 Eylül 1990 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Çocuk haklarının korunması amacıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin kabul edildiği tarih olan 20 Kasım 1989’dan bu yana her yıl Dünya Çocuk Hakları Günü olarak kutlanmaktadır.   Çocuk Haklarına Dair Sözleşme; nerede doğduklarına, kim olduklarına, cinsiyetlerine, dinlerine ya da etnik kökenlerine bakılmaksızın bütün çocukların haklarını tanımlamaktadır. Tüm çocukların evrensel temel hakları vardır. Bunlar;

  1. Yaşama Hakkı,
  2. Gelişme Hakkı,
  3. Zararlı Etkilerden, İstismar ve Sömürüden Korunma Hakkı
  4. Ailesel, Kültürel ve Toplumsal Yaşama Katılma Hakkı vb.

Sözleşme’nin en temel ilkeleri; ayrım gözetmeme, her durumda çocuğun yüksek yararını gözetme, yaşam, yaşama ve gelişme hakkı ve çocuğun görüşlerine saygıdır.

Çocuk Hakları Sözleşmesi için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.
https://www.unicef.org/turkiye/çocuk-haklarına-dair-sözleşme