Tıbbi Atık Yönetimi & Hedef Sıfır Atık

Tıbbi Atık Yönetimi & Hedef Sıfır Atık

Hastane, atıklarını minimum düzeye indirerek, geri dönüşüm ve yeniden kullanımı teşvik ediyor. Personelin bilinçlendirilmesi ve eğitimiyle birlikte, atıkların kaynağında ayrıştırılması ve doğru şekilde yönetilmesi sağlanıyor. Ambalaj atıkları, organik atıklar, kağıt ve plastik gibi farklı türlerdeki atıklar ayrı konteynerlarda toplanarak geri dönüşüme kazandırılıyor veya enerjiye dönüştürülüyor.