Türkiye’deki Sağlık Çalışanlarının Beyin Göçüne Yönelik Tutumları ve İşten Ayrılma Niyetleri Anketi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Almus Meslek Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi Altuğ ÇAĞATAY’ın, yapmayı planladığı ”Türkiye’deki Sağlık Çalışanlarının Beyin Göçüne Yönelik Tutumları ve İşten Ayrılma Niyetleri-Attitudes Towards Brain Drain and Quitting Intentions of Health Workers in Türkiye” adlı bilimsel çalışmasının biriminizde görevli hekim, hemşire, ebe, tekniker ve sağlık lisansiyerlerine duyurulması rica olunur.

Anket için tıklayınız