Dünya Tüberküloz Günü- DSÖ’den “Evet! Tüberkülozu Bitirebiliriz”

Dünya Tüberküloz Günü- DSÖ’den “Evet! Tüberkülozu Bitirebiliriz”

1882 yılında tüberküloz basilini bulan Robert Koch’un bu önemli keşfini Berlin’de bir tıp kongresinde bildirdiği 24 Mart tarihi “Dünya Tüberküloz Günü” olarak anılmakta ve önemli bir bulaşıcı hastalık olma özelliğini günümüzde de sürdüren tüberküloza karşı toplumun farkındalığını arttırmak amaçlanmaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2024 yılı tüberküloz günü temasını “Evet! Tüberkülozu Bitirebiliriz” anlamına gelen ‘Yes! We Can End TB!’ olarak tanımlamıştır.

Yapılan çalışmalar ve yayımlanan raporlara göre 2000 yılından beri 75 milyon insanın tüberküloz sebebi ile hayatını kaybetmesi önlenmiştir. 2022 yılında 10.6 milyon insanın tüberküloza yakalandığı ve yine 2022 yılında 1.3 milyon insanın tüberküloz sebebi ile hayatını kaybettiği kayıtlara geçmiştir.Sağlık Bakanlığı tarafından en son yayınlanan Türkiye’ de Verem Savaş 2020 Raporu’na göre; TB halen dünyadaki hastalık ve ölüm nedenleri sıralamasında ilk 10 nedenin arasında yerini korumaktadır. Son 13 yıl içerisinde ise yeni oluşan vaka sayısında azalma giderek devam etmektedir.DSÖ Küresel Tüberküloz 2022 Raporuna göre COVID-19 pandemisinin, tüberkülozun tanı ve tedavisine erişim ve hastalık yükü üzerindeki olumsuz etkisi olmuştur. En belirgin etki, yeni tüberküloz tanısı alan hasta sayısındaki azalma olmuştur. 2019’da 7,1 milyon olan bu sayı, 2020’de 5,8 milyona düşmüştür.

Tüberküloz tedavisinde başarı, hastanın kendi bakım sorumluluğunu üstlenmesi ve ilaçlarını düzenli şekilde kullanması ile mümkündür. Tedavi programına uyumsuz olmak; ilaçların etkinliğini azaltarak enfeksiyon sürecinin uzamasına, ilaç direncine, hastalığın tekrarına ve ölüme yol açabilmektedir. Ayrıca toplumda hastalığın bulaşma olasılığı ve tedavi maliyeti de artmaktadır. Ülkemizde ilaç uyumsuzluğunun önlenmesi amacıyla Doğrudan Gözetimli Tedavi (DGT) uygulanmaktadır.Kişinin ve toplumun tüberküloz hastalığından korunmasındaki en önemli faktör, hastalığın erken tanısının konulması ve en kısa sürede etkili tedavisinin yapılmasıdır. Bu nedenle 2-3 haftadan uzun süren öksürük, ateş, gece terlemesi, iştahsızlık, kilo kaybı gibi şikayetleri olanların tüberküloz açısından tetkik edilmesi için verem savaş dispanserilerine ya da bir başka sağlık kuruluşuna müracaat etmesi gerekmektedir.