Hastanemizde Deprem ve Turkuaz Kod Tatbikatı Yapıldı

Hastanemizde Afet Planı kapsamında deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta, meydana gelen deprem ve deprem sonrası oluşabilecek dış toplu yaralanma (Turkuaz Kod) olay planlarının uygulanabilirliğini ve yeterliliğini test edildi.

Gerçekleştirilen Hastane Afet Planı tatbikatında, afetlere daha dayanıklı ve hazırlıklı olma, Acil durum ve afet sonrasında panik ve kargaşayı önleme, ortaya çıkabilecek sorunları en aza indirme, Olay Yönetim Ekibinin görevlerini belirleyip acil durumlara yaklaşımını görme, Birim personelini ve görevlerini belirleyip uygulamasını görme amaçlanmıştır. Hastane Yönetim Ekibi, Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birim Gözlemcisi, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlük Afet Birimi ve hastanemizin Acil Servis, sağlık personeli ve idari personel, SHMYO Anestezi Bölümü öğrencilerinin katılımıyla masa başı ve saha tatbikatı yapılmıştır.

Yapılan masa başı ve saha deprem ve turkuaz kod tatbikatı, Hastane Yönetimi ve Olay Yönetim Ekibinin (OYE) aktif katılımıyla gerçekleştirilmiş olup, Olay Yönetim Ekibince başarılı bir tatbikat gerçekleştirilmiştir.