Hastanemizde PET/CT ve Sintigrafi Çekimleri Yenilenmiş Haliyle Hizmet Vermeye Devam Ediyor

Eskimiş gama kamera SPECT ve PET/CT cihazlarının kullanılamaz hale gelmesinden sonra tüm çekimlere bir süre zorunlu ara verilen Nükleer Tıp Anabilim Dalı’mızda bir hizmet alımı ihalesinin gerçekleştirilmesini takiben 2023 yılının Ocak ayı ortasında  yüklenici firmanın getirdiği yeni bir PET/CT cihazı ve çift detektörlü bir gama kamera ile PET/CT ve sintigrafi çekimleri yeniden başlamıştır. Bu hizmet alımı ihalesi kapsamında yüklenici firma bölümün alt yapısında Nükleer Denetleme Kurumunca gerekli görülen bütün değişiklik ve imalatları yapmıştır. Ayrıca, görüntülemede kullanılan bütün radyoaktif ve farmasötik maddeler ile ekipman kesintisiz ve eksiksiz olarak yüklenici firma tarafından temin edilmekte ve hizmetin sürekliliği sağlanmaktadır.

Çalışma Konuları ve Hizmet Alanları

Çift dedektörlü gama kamera (GE DİSCOVERY NM630) ile sintigrafik tetkiklerin yanısıra, bir adet PET/BT cihazı (GE DİSCOVERY IQ) ile 18-F FDG ve Ga-68 nöropeptid ve Ga-68 PSMA  çalışmaları yapılmaktadır.

TANISAL NÜKLEER TIP UYGULAMALARI :

Nükleer Onkoloji

 • F18 FDG PET/CT
 • Ga68-PSMA PET/CT
 • Ga68-DOTATATE  ile tümör görüntüleme

İskelet Sistemi

 • Üç fazlı bölgesel kemik sintigrafisi
 • Tüm vücut kemik sintigrafisi
 • Kemik SPECT

Endokrin Sistemi

 • Tiroit sintigrafisi
 • Paratiroit sintigrafisi (Tc-99m MIBI ile)
 • Ga68- DOTATATE PET/CT çalışması

Solunum Sistemi

 • Akciğer perfüzyon sintigrafisi

Santral Sinir Sistemi

 • Beyin perfüzyon SPECT
 • BEYİN F18 FDG PET/CT

Genitoüriner Sistem

 • Böbrek sintigrafisi (diüretikli veya diüretiksiz) Tc-99m MAG 3 ile
 • Renal kortikal sintigrafi (Tc-99m DMSA)
 • Kaptopril renogram (çift çalışma)

Kardiyovasküler Sistem

 • Miyokard perfüzyon sintigrafisi (SPECT) Tc-99m kompleksleri ile
 • Miyokard perfüzyon GATED SPECT  Tc-99m kompleksleri ile

TEDAVİDE NÜKLEER TIP UYGULAMALARI 

 • Y-90 Mikroküre ile hepatik transarteriyel radyonüklid tedavi (TARE)