Hedef Sıfır Atık!

Tıbbi Atık Yönetimi Kampanyası kapsamında Kurumumuzda oluşan atıkların atık hiyerarşisi öncelik sırasına göre önleme, azaltma, yeniden kullanma, geri dönüşüm, enerji geri kazanımı ve bertarafını sağlama çalışmaları yapılması çalışmalarına başlandı.

Tıbbi Atık Yönetimi Kampanyası kapsamında planlanan “Tıbbi Atık Kampanyası Gönüllüleri Eğitimi” Nöroloji Ana Bilim Dalı Seminer Salonunda Çevre Mühendisi Zelal Şener tarafından yapıldı. Tıbbi Atık Kampanyasından sorumlu Hastane Müdür Yardımcısı Suna BALCI, hastane içinde tüm katlara sıfır atık kovaları yerleştirilerek hastanedeki atıkları kaynağında en doğru şekilde ayrıştırma ve sıfır atık hedefine ulaşma çalışmalarına başlandığını söyledi.